Tập Múa Quạt Việt Nam Quê Hương Tôi Năm 2019



Tập Múa Quạt Việt Nam Quê Hương Tôi Năm 2019. Trước khi vào thi diễn thật thường sẽ có buổi tập duyệt trước công chúng để tham khảo ý kiến. Đây là đội múa hội người cao tuổi Hoành Sơn múa bài hát Việt Nam Quê Hương Tôi.

Tôi là Dương Thị Hảo, là người yêu thích và huấn luyện thể dục dưỡng sinh nâng cao sức cho người cao tuổi về các bài tập thái cực quyền, múa quạt, múa kiếm.

Hãy đăng ký kênh của tôi:

Chúc mọi người an vui, khỏe mạnh tuổi già.

#muaquatvietnamquehuongtoi #vietnamquehuongtoi #muaquat #duongthihao #nguoicaotuoi

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *