Related Post

8 Replies to “Test động cơ phản lực tự chế”

  1. động cơ phản lực yêu cầu công nghệ và vật liệu cao cấp. khá khó làm. bạn nghiên cứu ram jet thử xem. cấu tạo đơn giản hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *