Related Post

4 Replies to “Thác DASARA / Bảo Lộc – Lâm Đồng”

  1. Thác nước tuy nhỏ nhưng rất đẹp và thơ mộng. Việt Nam mình cũng có rất nhiều Thắng cảnh đẹp nhưng chưa biết khác thắc đúng. Lâu lắm rồi mới thấy video của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *