Related Post

4 Replies to “Thập Hổ Thích Kiều Tam tập 3 (Thuyết minh)”

  1. phim này quá vô lý,ông thừa thắng gia chỉ là 1 ong chủ thôi mà tại sao lại có quyền giết ng ?

  2. moi người cho mình hỏi tên bộ phim cổ trang , những tập đầu có nội dung thế này : ở một ngôi làng nhỏ có tổ chức một cuộc thi, ai leo lên tháp cao và giật được túc cầu sẽ thắng, và moi người tham gia giành nhau leo lên và làm sập giàn, cuối cùng giai chính thắng. giai chính gặp được một vị sư phu dạy võ bằng sợi dây trâu.và lên võ đài thi đấu ,vừa lên mọi người chơi hết VŨ khí ,chỉ chừa lại sợi dây và đã thắng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *