Related Post

13 Replies to “Theo Cao Thủ Cắt Lúa Bắt Chuột Chim Óc Cao ở Miền Tây l ông Giáo Ơi”

  1. Máy cắt lúa hiện đại quá anh, vừa nhanh vừa tiết kiệm thời gian, bắt được nhiều chuột đồng nữa thích quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *