Thi biên đạo Múa trẻ 2019 | Mẹ | Vì đó là Mẹ | Tác phẩm đạt giải Ba | Múa về Mẹ và Con | Xúc độngCuộc thi biên đạo Múa trẻ toàn quốc 2019.
Tác phẩm đạt giải Ba
Tác phẩm: Mẹ
Âm nhạc: An Hiếu
Biên đạo: Tống Mai Len
Biểu diễn: Mai Len, Văn Việt

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

8 Replies to “Thi biên đạo Múa trẻ 2019 | Mẹ | Vì đó là Mẹ | Tác phẩm đạt giải Ba | Múa về Mẹ và Con | Xúc động”

  1. bậc sinh thành nuôi ta khôn lớn, chẳng mong gì chỉ cầu cho người phụ nữ đời con luôn mạnh khỏe, an nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *