Thiếu Nhi Múa Cực Hay – Bài Hát : Vui Đến Trường | Thằng Bờm Vlog– Liên hoan văn nghệ kỷ niệm 10 năm xây dựng Đền Tướng Công : Lương Trinh Túc
– Làng Hương – thôn Cao Phương – xã Liên Bảo – huyện Vụ Bản – tỉnh Nam Định.
Facebook :
Fanpage :
#ThieuNhiMua #VuiDenTruong #ThangBomVlog

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *