Related Post

3 Replies to “Thuốc trị nhiệt miệng, lỡ loét , đẹn miệng rất rất hay.”

  1. Ông đừng bốc phét nữa! Nhìn phát là biết . Ai mua tôi bán cho, đây là thuốc chữa nhiệt miệng tạo màng ngăn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *