THVL | Ứng dụng khoa học kỹ thuật- nâng cao năng suất, chất lượng lúa gạoSau 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long có sự phát triển vượt bậc. Từ 1 vụ lúa, đến nay nông dân đã thâm canh sản xuất 3 vụ lúa trong năm, với năng suất bình quân mỗi vụ đạt từ 7- 8 tấn /ha. Một trong các yếu tố quan trọng làm cho năng suất và chất lượng lúa gạo tăng cao là nhờ việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

YouTube:
Facebook:

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe/

Related Post

One Reply to “THVL | Ứng dụng khoa học kỹ thuật- nâng cao năng suất, chất lượng lúa gạo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *