Related Post

6 Replies to “TIẾN ĐỘ VINHOMES SMART CITY 24-08-2019”

  1. Hy vọng sẽ có gì đó tốt đẹp. Còn nếu ko thì chẳng khác nào góp phần bê tông hoá ra ngoại ô

  2. Nghe nói Bác Vượng làm quả đường liên khu vực từ Vinhome Thăng Long An Khánh nối với Vinhome smart rồi liên khu với đường đua F1 Mỹ Đình, giỏi quá trời luôn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *