Tiết mục múa: Liên khúc: Nổi trống lên các bạn ơi – Dòng máu lạc hồng – Lớp 1D

Leave a Reply