Related Post

6 Replies to “TIN MỚI 21/9/2019 : NHẬT BẢN TUYÊN BÔ XANH.RƠN | CHỈ CẦN NỬA GIỜ ĐỂ ĐANH.CHIM TÀU LIÊU NINH CỦA TQ”

  1. tàu cộng nếm tất cả các mùi của tổng thống trump giờ lại sang cả nhật bản quyết tâm triêt hạ họ tập , thì trung quốc sao có đường lui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *