Tỉnh Quảng Ninh- Trụ sở tiếp công dân đã thuê công an và xã hội đen đến để bảo vệ tham nhũng !Trong trụ sở tiếp công dân mà xuất hiện xã hội đen cướp băng rôn của dân trắng trợn như vậy.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://indiancinema-analysis.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply