Tổng hợp những bài tập GYM tăng vòng 3Hướng dẫn thực hiện chi tiết các bài tập mông không cần tạ
1. Pulse Lunge
2. Lunge With Leg Raise
3. Jump Squat
4. Side Squat Step
5. Sumo Squat
6. ABDuctor Squat
7. Donkey Kicks
8. Fire Hydrants Straight Kickback
9. Frog Kick biến thể
10. Frog Kicks
11. Glute Bridge
12. Glute Bridge Leg Raise
13. Glute Bridge biến thể

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://indiancinema-analysis.com/category/lam-dep/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *