Related Post

One Reply to “Tổng Thống Trump tại Cincinnati, Ohio PHẦN 3 [BẬT PHỤ ĐỀ]”

  1. Những ai không biết cách bật phụ đề tiếng Việt thì tham khảo tại đây (chỉ mất 1 phút thôi):
    https://www.youtube.com/watch?v=KqSD8-cNtPQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *