Related Post

21 Replies to “TOP 10 PHỤ KIỆN không thể thiếu khi đến trường || 10 Back To School Essentials”

  1. Tôi đi tất cao cổ khi đá bóg
    Ko mang mũ. Vì tóc rin bồg bềnh đẹp hơn. Nếu mũ thì là nón sơn
    Vòg bạc. Đồg hồ vàng
    Ae sắp ra trường điểm danh

  2. Ông này cười nhìn cái mặt cứ kiểu loại gian xảo. Tốt nhất đừng nên cười nữa. Nói thì mở to mồm ra cứ kiểu nhép nhép miệng xòn rồi cười, thêm kiểu mắt liếc hãm lòn thì ra đường ăn đấm ra chắc

  3. Và quan trọng bạn phải đẹp trai 🙂 đẹp trai thì người ta sẽ nhìn mình ở 1 gốc độ khác. Thử m đéo được đẹp mà ăn bận mấy cái đó vô chúng nó chửi thì đừng hỏi tại sao!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *