Trang Phục Karma Nữ Thần Mặt TrờiKarma Nữ Thần Mặt Trời – 80 RP
Một sinh vật không tuổi coi sóc mặt trời lặn mọc, Karma là chìa khóa của lời tiên tri hủy diệt thế giới. Khi cô bị mặt trăng nuốt trọn, bốn hung thần sẽ trỗi dậy từ đáy sâu và kết liễu mọi sự sống.

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *