Related Post

16 Replies to “Trị bệnh giảm tiểu cầu rất hay”

  1. Mình không bị bịnh này nhưng cũng muốn xem để nếu gặp ai bị thì mình sẽ chia sẻ lại , cám ơn bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *