Related Post

8 Replies to “Truện cười đỉnh cao trí tuệ 10”

  1. Đụ ma bọn bay. Thử hỏi tại sao cái chế độ vnch sụp đổ. Suốt ngày cắn. Mấy thằng lưu vong liệu có lật đổ được mấy thằng cộng sản không. Nếu được thì có quản lý được 90 triệu đồng bào không. Thằng nào cũng vậy. Trước chúng mày tham nhũng không được lòng dân, lên mới sụp đổ nhanh đến vậy . Dân tộc Việt Nam còn những loại chó cắn nhau như mày thì chỉ khổ dân. Để cho dân chúng tao yên ổn làm ăn đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *