Related Post

29 Replies to “Truyện Ma Pháp Sư Đạo Sĩ: MAO SƠN CƯƠNG THI ĐẠO TRƯỞNG [Tập 61] Người Bạn Cương Thi – Quàng A Tũn”

  1. nghe truyện này có chút giống game quá, có điểm luôn.
    Theo mình không có mấy phần điểm thì hay hơn.
    Đi làm thích nghe chuyện của a tủn

  2. Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ anh mà kể thì chắc cũng là siêu phẩm, truyện hay mà mấy mc kia kể dỡ quá a tìm để kể đi a ai bảo mình kể theo thì kệ họ, kênh của a a kể truyện gì ai cấm fan vẫn ủng hộ đc rồi -.-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *