Related Post

6 Replies to “Tuyệt tác 2 sản phẩm kết hợp .sansui 907i + Diaton 503 bát vụt ép tim lh 0973055015”

  1. Anh Trọng ơi tôi có đôi loa JBL XPL 160 chơi có được không anh. Nó ghép với amli nào thì hợp mong anh cho mấy lời để tôi thực hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *