Ví dụ 5 – Tạo bảng tổng hợp khối lượng cốt thép với Microsoft Excel 2010 – 2013 – 2016Video hướng dẫn tạo bảng tổng hợp khối lượng cốt thép trên phần mềm Microsoft Excel 2010 – 2013 – 2016 với các yêu cầu:
1. Thiết lập khổ giấy (0:24)
2. Điều chỉnh cỡ chữ cho toàn bộ bảng tính (1:11)
3. Căn dòng theo phương đứng cho ô (1:17)
4. Ghép các ô (1:39)
5. Chèn ký tự đặc biệt (2:50)
6. Trang trí bảng tính (3:17)
7. Nhập công thức cho ô (3:44)
8. Copy công thức (4:37)
9. Tính tổng chiều dài sử dụng công thức SUMIF (5:25)
10. Cố định địa chỉ ô trong công thức (7:10)
11. Copy công thức theo phương ngang (7:50)
12. Điều chỉnh bề rộng nhiều cột (8:03)
13. Định dạng hiển thị số cho ô (8:23)
14. Trang trí bảng tính (màu sắc, căn lề) (9:03)
15. Kẻ đường viền cho bảng (10:35)
16. Thiết lập vùng in (10:54)
17. Thêm vùng in (11:21)
18. In bảng tính (12:00)

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *