Related Post

17 Replies to “Video 2 (Ngữ Văn 11) – Câu cá mùa thu”

  1. em nghĩ là cô nên thêm vào đầu đoạn phân tích ví dụ như cô chia thành 2 phần để phân tích thì phần đầu sẽ là vẻ đẹp của cảnh thu: Cảnh sắc thiên nhiên và lang quê Việt khi chuyển mình vào thu. Từ đó có thể giúp chúng e khi làm văn thì dễ tìm luận điểm hơn cô ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *