Video Cài Đặt Sqlserver 2008 R2 EnterpriseVideo cài đặt Sqlserver 2008 R2 Enterprise thực hiện Lab01 môn BMCSDL – Giảng viên hướng dẫn thực hành Trần Ngọc Bảo.
Khoa CNTT – ĐH KHTN HCM

Download file cài đặt tại fshare:
Pass giải nén (nếu có): sinhvienit.net

Nguồn tham khảo:

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe

Related Post

One Reply to “Video Cài Đặt Sqlserver 2008 R2 Enterprise”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *