VIdeo hội ngộ vespa cổ – xe cổ tại Nha Trang 2019Đoạn video ngắn thu lại từ khi tham dự Festival Nha Trang 2019 để cho các bạn không có dịp tham dự xem được triển lãm xe cổ Vespa và Lambratte.
#HoiNgoVespaNhaTrang2019 #FestivalNhaTrang2019 #Vespa #Lambretta
==============================
Page Facebook:
Group mua bán:
Hotline: 0974668700 Hải Vespa

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://indiancinema-analysis.com/category/du-lich/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *