VIỆT NAM THỨC GIẤC VTV cùng nhà sáng chế máy nông nghiệp 3A Nguyễn Hải ChâuVIỆT NAM THỨC GIẤC VTV cùng nhà sáng chế máy nông nghiệp 3A Nguyễn Hải Châu.
#VIỆT_NAM_THỨC_GIẤC NGÀY 10/7/2019 CÙNG #NHÀ_SÁNG_CHẾ_NGUYỄN_HẢI_CHÂU
Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” trên kênh VTV1 ngày 10/07/2019, là câu chuyện khởi nghiệp của nhà sáng chế Nguyễn Hải Châu sẽ được phát sóng tại tiểu mục VIỆT NAM THỨC GIẤC .
“Việt Nam thức giấc” là một chương trình là một thông điệp hướng đến cuộc sống tốt hơn, sản xuất sạch, liên kết sản xuất theo chuỗi, bảo vệ và phát triển môi trường sống một cách bền vững.
Cùng lắng nghe Nhà sáng chế Nguyễn Hải Châu trải lòng về câu chuyện khởi nghiệp cho một thay đổi trong tư duy sản xuất của người dân và doanh nghiệp.
Chi tiết trong 3 phần của tiểu mục “VIỆT NAM THỨC GIẤC” vào các thời điểm 5h40, 6h20 và 6h50 khán giả sẽ được lắng nghe những trải lòng của nhà sáng chế Nguyễn Hải Châu về cơ duyên đến với con đường sáng chế máy nông nghiệp.
Hãy cùng “VIỆT NAM THỨC GIẤC” VTV1 cảm nhận trải nghiệm các sản phẩm máy 3A, để có thêm niềm tin vào một Việt Nam đang thay đổi từng ngày, với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật trong từng sản phẩm #MÁY_3A

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kythuatmarketingonline.com/category/kinh-doanh/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *