[vietsub] Kịch truyền thanh đam mỹ «Trên dưới chiếc giường» [Đoản]Staff
Truyền bá: Absolute
Đạo diễn: Thỏ tiên sinh
Biên kịch: Cửu Giác Niên
Trang trí: Đan Vũ
Thiết kế: Hoảng Tuyền Xuyên

Cast
Triệu Dịch: Lâm Uyên [KA. U]
闫 Thụy: Duyệt Khuyển
Vương Kỳ: Hạo Thiên [ lăng tiêu đoàn kịch ]
闫 Tử Dao: MỘc Kinh HỒng
Tề Dịch: Lý Tiêu Dao
LÃo sư: TỬ Ngọc

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe

Related Post

17 Replies to “[vietsub] Kịch truyền thanh đam mỹ «Trên dưới chiếc giường» [Đoản]”

  1. Tự nhiên đang yên lành' êm đềm!!! Bỗng nhiên Triệu Dịch làm 1 cú đạp giường! Em té khỏi giường luôn!!!! Giờ mình mẩy ê ẩm 🙁 bắt đền ss!!

  2. Hả, cái BGM có bài Heart, là bên làm vid cho vào, hay subteam cho vào vậy :3
    Lúc xem đang bật 1 tab của TFBoys, giật mình phải xem lại là tab nào phát tiếng :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *