[vietsub] KTT đam mỹ «Nhân tại cửu trọng» [Kỳ 1]Sản xuất: 11/2014
Cast:
Nhiếp Diễm: Đông Đông [Niết bàn công tác thất]
Nhiếp Chấn: Lan San Mộng [Tinh chi thanh] Ôi Lan San Mộng của thiếp :3
Kiều Dẫn Đồng: Ẩn Hồ [Tiễn đao kịch đoàn]
Báo mạc: Thiển U
Tào Thuỵ: Diện Diều
Mai Vận Bạch: Tiểu thư háo chỉ [ quyết ý đồng nhân]
Thái hậu: Bạc Hà Quân [ Tiễn đao kịch đoàn]
Viên Hoà: Lạc Tử Thành Ngọc
Hình Tại Nguyên: Tín Thuật [STF kịch đoàn]
Bạch Đại Quan: Lục Dực
Tiểu thái giám: Y Bố
Thị vệ: Tiêu Nhất Vũ [ KA. U]
Đỗ Nhược Hỉa: Hướng Dĩ Thần [Tâm thuỷ lam âm]
Phương Lâm: Quân Tiểu Tà
Thái Sư: Xâm lão công.
Cung Nữ: Úc Vọng Mộng Thuỷ
Staff:
Kế hoạch / Biên kịch: Miêu Oa
GIám chế: Mạch Tiểu Bắc
Đạo diễn: Ngự Lâu
Hậu kỳ: Miêu Oa
Quảng cáo: Diệc Thu
Trang trí: Bài Cốt Bao
Thiết kế: Tiểu Mạch
Đề tự: Linh Vũ Kỳ Mông Mông

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe

Related Post

6 Replies to “[vietsub] KTT đam mỹ «Nhân tại cửu trọng» [Kỳ 1]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *