[vietsub] KTT đam mỹ « Ván cờ chung thân » [Kỳ 1] A SáchKế hoạch: Cố Thanh Linh [ Yến ngữ linh nhiên ]
Đạo diễn: Chân Hạ みゆ [ Đặc yêu]
Biên kịch: DẠ Vân Tề [ miêu miêu đặc công ]
Trang trí: Hồ Thần Trần [ Yến ngữ linh nhiên]
PS trang trí: Mai Tử Quân [ yên nhữ linh nhiên ]
Hậu kỳ: Tễ Quân [Xuân sắc kinh hồng ]
Truyền bá: Thâm Tiểu Thu [ Yến nhữ linh nhiên]
Cast:
Tần Phong Dương: A Sách [ quyết ý đồng nhân]
Lăng Xuyên : Tâm Ngoại Vô Vật [ Đặc yêu ]
Ngô Phi: Mic [ quyết ý đồng nhân ]
Lăng Vân: Mặc BẠch
Phùng Sâm: Thất Ngự Dạ Hách [ Tuyệt sắc khuynh thành ]
A Kiệt: HÀn Tiểu Mạch [ đặc yêu ]
Nam thị ứng 1: Thạch đầu Hải Dương
NAm thị ứng 2: Tiểu Trụy
Tiểu phục vụ sinh: Ban Mã
BẢo Phiêu: Thiên VẬn Hiểu Hiểu
Kinh Lý: Bát Mục Tranh Xuy
Y Sinh: Dương Tử
Công tác nhân viên: Lee [ Quyết ý đồng nhân]
Báo Mạc: Lịch Tiểu MẠn.

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe

Related Post

14 Replies to “[vietsub] KTT đam mỹ « Ván cờ chung thân » [Kỳ 1] A Sách”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *