Vlog múa lân – Múa lân và Rước Kiệu ĐÀO DUY TỪ TẠI Bình Định [BMHS]Vlog múa lân – Múa lân và Rước Kiệu ĐÀO DUY TỪ TẠI Bình Định [BMHS]
Lễ húy kỵ lần thứ 385 Thái sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ tại đền thờ Đào Duy Từ thôn Cự Tài 1, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vào sáng 17/10 Kỷ Hợi (13/11/2019).

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *