VOA 03: Foreign Companies Feel Increasingly Unwelcome in ChinaSource:
ENGLISH:
Foreign Companies Feel Increasingly Unwelcome in China
From VOA Learning English, this is the Economics Report
About 500 American companies operating in China say they are making a profit. But top-level officials with the companies say they increasingly feel unwelcome and targeted by the Chinese government. The American Chamber of Commerce in China, known as AmCham China, recently released the survey results of its members. Fifty-seven percent of top-level managers said they feel Chinese officials are concerned about investigating foreign companies. They survey said that nearly half of the officials felt unwelcome doing business in the country. However, most businesses asked said they remain “profitable” or “very profitable”.
In China, the investigation of foreign companies has become common since Presiden Xi Jinping took power. Chinese officials have examined the operations of Microsoft, Qualcomm, Audi, McDonald’s and other foreign companies. AmCham China represents more than 1,000 US businesses. Its chairman, James Zimmerman, says he does not believe the government is targeting such companies on purpose. The group’s representatives often meet with US and Chinese officials. It can be difficult for private companies to operate in China’s business environment.
China has experienced huge changes since it moved from a planned economy to a more market-driven one. However, the state still has a strong influence and foreign companies can find it hard to compete against state-owned businesses.
************************************
VIETNAMESE:
Những công ty nước ngoài dần cảm thấy không được hoan nghênh ở Trung Quốc
Từ VOA Learning English, đây là Bản Tin Kinh Tế.
Khoảng 500 doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc cho biết, họ đang tạo ra lợi nhuận. Nhưng những nhân viên cao cấp nhất của những công ty này cho rằng họ đang dần cảm thấy không được hoan nghênh và bị chính phủ Trung Quốc nhắm vào. Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (American Chamber of Commerce) tại Trung Quốc, còn gọi là AmCham Trung Quốc, gần đây đã đưa ra một kết quả nghiên cứu từ thành viên của họ. 57% những quản lý cao cấp nhất cho biết, họ cảm thấy những quan chức Trung Quốc đang có ý định điều tra những công ty nước ngoài. Nghiên cứu này chỉ ra rằng gần một nửa những quản lý này cảm thấy không được chào đón khi làm việc tại quốc gia này. Tuy nhiên, phần lớn các công ty được hỏi đều trả lời rằng họ vẫn “có lợi nhuận” hoặc “rất có lợi nhuận”.
Ở Trung Quốc, việc điều tra các công ty nước ngoài đã trở nên phổ biến kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình nắm quyền. Những quan chức Trung Quốc đã khảo sát các hoạt động củ Microsoft, Qualcomm, Audi, McDonald’s và những công ty nước ngoài khác. AmCham Trung Quốc đại diện cho hơn 1,000 công ty Mỹ. Chủ tịch của họ, James Zimmerman, cho biết ông không tin rằng chính phủ đang cố tình nhắm tới những công ty này. Những đại diện của nhóm này thường họp mặt với quan chức Mỹ và Trung Quốc. Những công ty tư nhân muốn hoạt động trong môi trường kinh doanh Trung Quốc là một điều khó khăn.
Trung Quốc đã trải qua những thay đổi lớn lao khi họ chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa sang nền kinh tế định hướng thị trường. Tuy nhiên, nhà nước vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và những công ty nước ngoài sẽ khó có thể cạnh tranh với những công ty trực thuộc nhà nước.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://indiancinema-analysis.com/category/kinh-doanh/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *