VTAX vinh dự được trao bằng khen vì những đóng góp cho ngành Thuế | Thời sự HTV9 | Vtax CorpNgày 15/11/2019, VTAX vinh dự nhận Giấy khen của Cục thuế TP HCM về việc đã có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2018. Đây là niềm.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://indiancinema-analysis.com/category/kinh-doanh/

Related Post

One Reply to “VTAX vinh dự được trao bằng khen vì những đóng góp cho ngành Thuế | Thời sự HTV9 | Vtax Corp”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *