VTC14_Có một đại gia đình "Tứ đại đồng đường"Kênh truyền hình VTC14 – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC
VTC14_Có một đại gia đình “Tứ đại đồng đường”
Xã hội càng phát triển thì mô hình gia đình có 3, thậm chí là 4 thế hệ cùng chung sống cũng ngày 1 ít đi. Thay vào đó ngày nay, phổ biến là những gia đình hạt nhân với hai thế hệ. Tuy nhiên, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có một gia đình “tứ đại đồng đường”, dù có đến 24 thành viên cùng chung sống song vẫn luôn hòa thuận, hạnh phúc. Đặc biệt, gia đình này còn giữ được truyền thống “ăn chung nồi, tiêu chung túi” từ nhiều đời nay.

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri

Related Post

2 Replies to “VTC14_Có một đại gia đình "Tứ đại đồng đường"”

  1. bao đời đúc kết…không có cái gì là mãi mãi chỉ là lợi ích chưa đủ xoá nhoà cái mãi mãi đó thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *