(VTC14)_Gia tăng tình trạng vượt biên sang Trung Quốc làm thuê(VTC14) – Tình trạng vượt biên trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê đang diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Tại tỉnh Cao Bằng, tính từ đầu năm đến nay đã có trên 2.800 lượt công dân ở các địa bàn vượt biên giới trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê, trong đó 181 trường hợp công dân Việt Nam đã bị phía Trung Quốc bắt giữ và hiện nay vẫn còn 25 trường hợp chưa được trả về.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://indiancinema-analysis.com/category/bat-dong-san/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *