Related Post

46 Replies to “Vụ tai nạn nhuộm máu cả đoạn đường dài”

  1. Chỉ có ở cái chế độ cộng sản này nó mới có cái kiểu giao thông lẫn lộn, chụp giật và hỗn độn như thế này. Bằng cấp, chứng chỉ lái xe thì toàn học và thi bằng tiền. Công nghệ, kỹ thuật thi công, chất lượng đường xá, tiêu chuẩn kỹ thuật thì không hơn thời Pháp thuộc cộng với nạn tham nhũng tràn lan gây ra đạo đức con người xuống cấp. Đó chính là nguyên nhân chính gây ra nạn giao thông như hiện nay. Một cái chế độ cứ suốt ngày leo lẻo là do dân và vì dân mà đến cái đường xá còn không thể làm nổi cho nó lên hồn cái đường nữa thì liệu nó có thể làm được gì nữa đây? Không có tiền ư? Hãy nhìn bọn tham quan? Chỉ cần một phần nhỏ trong số tiền chúng nó đã bỏ túi là đã có thể cải tạo, làm mới đáp ứng đủ nhu cầu giao thông an toàn của người dân VN rồi đó.

  2. Tao nhìn hình ảnh biết đoạn này là qua Dốc Long Phú. Hướng đi Xuân mai. Chắc vụ ông già làm bảo vệ trường đại học lâm nghiệp bị tai nạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *