Related Post

6 Replies to “WordPress Nâng Cao [09] – Cách tạo widget”

  1. HyundaiCảm ơn bài viết của bạn. Mình đã inbox, mong bạn phản hồi . Hay! mình đã thành công, http://bit.ly/2Ynbu4f . Thanks from Brasil !!

  2. Sao phần update ghi phức tạp vậy? Như này thì sao 😕
    =>
    $updated_instance = $new_instance;
    return $updated_instance;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *