Xe cẩu 3 xe phối hợp cẩu tạ từ xà lan, dựng trụ ép cừ sạn, cẩu vỡ cầu cũ làm cầu mới – Thủy Miền Tây3 xe cẩu phối hợp làm việc cẩu tạ từ xà lan lên, dựng trụ ép cừ sạn, cẩu vỡ cầu cũ thi công làm lại cầu mới đảm bảo trọng tải an toàn cho…

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *