Related Post

14 Replies to “Xoá chi tiết thừa trong ảnh bằng Android như Photoshop (Remove Unwanted Objects)”

  1. Do kg biết xóa bằng snap mà la làng. Kg chọn hết vật thể xóa nên nó kg biết sử lý là phải rôi

  2. :v mấy đứa ngu comment như thấy 3:05 có lỗi dây về ổng đã vẽ trc rồi chỉ việc xóa đi thôi ở đây có 2 hình nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *