Related Post

18 Replies to “xoay ngang 1 trang trong word 2007”

  1. Cách đánh số trang cho khổ nằm ngang, mà khi in ra theo chiều dọc giống như sách là ntn bạn nhỉ

  2. way!! cảm ơn bạn nhiều lắm lắm. Mình đang cần xoay một trong trong file và mình làm được rồi,theo hướng dẫn của bạn á.
    Vui quá, ngày mới tốt lành. Cảm ơn bạn nhiều nhé 🙂

  3. nhưng phân header và footer vẫn  cũng chiều với các trang khác => sẽ làm ảnh hưởng tới tạo mục lục tự động và trong quá trình in ra thì số trang ko đúng vị tri thì làm thế nào vậy bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *