Related Post

2 Replies to “Xuất huyết não do ngộ độc ma túy đá”

  1. sướng chưa em trai.vậy mà chất độc hóa học thể loại này vẩn đều đều từ trung quốc về việt nam bán đắt như tôm tươi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *